نوشتارها

December 5, 2018

شخصیّت روحانی

در این مقاله سعی خواهم نمود تا شخصیّت روحانی را از دیدگاه کتاب مقدس معرفی کرده، راهکارهایی را بر اساس کتاب مقدس ارائه دهم تا خواننده بتواند با بکار بستن آنها ضمن شناخت شخصیّت روحانی خود، به آن شخصیّتی که خدا از او انتظار دارد برسد. در این راستا در تلاش خوا...

Please reload

نوشته‌های اخیر

March 28, 2017

March 28, 2017

Please reload

آرشیو
Please reload

ما را دنبال کنید
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)