نوشتارها

March 28, 2017

درخصوص معنای جوهر(۱)، ابن سینا مثلا گفته است که موجودٌ لذاته(۲) می باشد؛ این یعنی چیزی که در موضوع نباشد(۳)؛ مثلا صفت خندیدن در جسم ظاهر می شود، یعنی جسم موضوعی است که خندیدن برای موجود بودن نیازمند آن است، پس خندیدن جوهر نیست؛ اما خود جسم، برای اینکه ظهور پیدا کند نیا...

March 17, 2017

طرح اشکال:

مگر نه این است که اشخاص تثلیث، در صفات یکسان هستند، یعنی به این معنا که مثلا همگی علم مطلق دارند؛ پدر علم مطلق دارد، پسر علم مطلق دارد، روح القدس نیز علم مطلق دارد. پس چگونه است که اشخاص تثلیث از حیث پدر و پسر و روح بودن  یکسان نیستند؛ یعنی از حیث پدر بودن، ه...

March 16, 2017

پدر و پسر و روح، در "نسبت" به ذات یکی هستند اما در "نسبت" به یکدیگر، تمایز دارند. این معنا فاقد اشکال عقلانی است زیرا اگر چه "نسبت"، جزو مقولات عرضی ارسطویی است و خدا مبرای از عرض است (چون عرض بطورکلی، از ملحقّات ذات است) اما "نسبت" چنان است که در ذات تغییر ایجاد نمی ک...

January 5, 2017

پرسش:


«در اینکه ذات انسانی به ذات الهی شخص دوم تثلیث اضافه گردیده است شکی نیست. حال سوالی در اینجا بوجود می آید مگر نه اینکه در تثلیث ، ما با سه شخص متفاوت اما هم ذات روبرو هستیم آیا دو شخص دیگر تثلیث یعنی پدر و روح القدس نیز صاحب ذات انسانی گردیده اند یا خیر ؟»

متن بال...

January 4, 2017

آیا می توان مسیح را پدر نامید؟

۶  تعجب‌ می کنم‌ که‌ بدین‌ زودی از آن‌ کس‌ که‌ شما را به‌ فیض‌ مسیح‌ خوانده‌ است‌، برمی گردید به‌سوی انجیلی دیگر،۷ که‌ (انجیل‌) دیگر نیست‌. لکن‌ بعضی هستند که‌ شما را مضطرب‌ می سازند و می خواهند انجیل‌ مسیح‌ را تبدیل‌ نمایند.  ۸ بلکه‌ هرگا...

Please reload

نوشته‌های اخیر

March 28, 2017

March 28, 2017

Please reload

آرشیو
Please reload

ما را دنبال کنید
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)