top of page
  • فرید یاسینی

توضیح آرم کلیسای قدیس آفراهات، حکیم پارسی

ویژگی های اصلی آرم نوین کلیسای قدیس آفراهات، حکیم پارسی


الف - شرقی بودن با تاکید بر زبان فارسی به عنوان عامل مشترک همۀ فرهنگ های داخل جغرافیای ایران و نیز عامل قرابت با سایر فرهنگ های نزدیک، مثلِ افغان و تاجیک.


ب- مسیحی بودن.


الف


در این آرم از نقوش هنر کاشیکاری شرقی و نیز صلیب های شرقی استفاده شده است؛ افزون برآن، از خط فارسی که کلمۀ "آفراهات" با آن نگاشته شده، به عنوان عامل مشترکی استفاده گردیده است تا نشانگر این باشد که این کلیسا، پذیرای همۀ اقوامی است که در داخل و خارج از جغرافیای ایران، حول محور زبان فارسی ( که خط فارسی در این آرم، نمایندۀ آن است)، مشترک یا دارای قرابت هستند.

ب

  • اصلی ترین ویژگی مسیحی بودن در این آرم، تصویر صلیب است که بطور مشخص در صلیب هایی سه گانه، بر نام آفراهات طراحی شده اند؛ این سه صلیب می توانند یادآور عیسی و دو مجرمی باشند که در دو سویِ وی، به صلیب کشیده شدند و در اینجا یادآور مردمان هستند؛

  • استفاده از نقوش گل های سه برگی که بطور شماتیک، طرح صلیب را به گونه ای طبیعی به ذهن متبادر خواهند کرد؛

  • کلیّت آرم به گونه ای طراحی شده تا در شمایی از یک لوزی گونه، صلیبی را تداعی کند؛ نیز چهار رأس این لوزی گونه، به عنوان انتشار پیام مسیح، به چهار جهت اصلی جغرافیایی (شمال – جنوب- شرق – غرب) اشاره دارد؛

  • استفاده از نقوش گل های هشت پَر: عدد هشت در کتاب مقدس، نماد آغاز دوره ای نوین و نیز ابدیت است؛ نقوش گل های هشت پر، یادآور آغاز دوره ای نوین از زندگی است که در حیات معنوی همۀ تازه ایمان آورندگان به مسیح خداوند روی می دهد. نیز این گلها، یادآور ابدیتی است که در پیوند جاودانه با مسیحِ از مرگ برخاسته، به فیض خداوندی، نصیب ایمانداران گردیده است؛

  • عدد سه: این عدد در نماد شناسی کتاب مقدس، نماد تثلیث اقدس است؛ از این دریچه، هم سه صلیب طراحی شده بر نام آفراهات، و هم نقوش گل های سه برگی، همگی یادآور تثلیث اقدس اند؛

  • مثلث: مربعی که نام آفراهات در آن قرار گرفته است، آشکارا شمای لوزی گونۀ طرح را به شمای چند مثلث تقسیم کرده است: مثلث در نماد شناسی هندسی عیسوی، یادآور تثلیث است.


سایر ویژگی های آرم


مربعی که نام آفراهات در آن قرار گرفته است: مربع، یکی از نمادهای اصلی "مکان" است که در این آرم، یادآور کلیساست، کلیسایی استوار( مربع، نماد استواری نیز می باشد) که در درون صلیب مسیح (با شمای لوزی)، محصور شده است و یادآور سروری مسیح بر کلیساست؛

از آن سوی اما همین کلیسا، در نماد صلیب هایی که در آن جای گرفته ( سه صلیب در داخل مربع)، یادآور مسیح در بین مردمان است.


قدیس آفراهات که بوده است؟


قدیس آفراهات یا همان فرهاد، که به لقب "حکیم پارسی" شهرت یافته است، آشکارا چهره ای مشخص و بارز در بین ایمانداران اولیۀ کلیسای مسیحی امپراتوری پارس بوده است. وی همچنین شاهدی بوده بر شروع آزار و اذیتها و مصائبی که در دوران شاپور دوم ساسانی بر مسیحیان ایران زمین رفت؛ یعنی، در اوائل سال 340 میلادی.

شوربختانه از جزئیات زندگی وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست، اما بی شک او نخستین شخصیت مهم مسیحی ایران زمین است که از آن دوران، آثاری نوشتاری برای ما به جا گذاشته است.

این آثار که مشتمل بر ۲۳ موعظه می باشد، تحت عنوان "استدلالات" به جامانده اند.

اینها ارمغانی هستند کهن اما نو، پیر اما جوان، خسته از گذشت روزگار، اما همچنان با طراوت و جذاب. چونان شرابی دیرسال که در جَرنگاجَرنگ صدای جامهای زمان زیسته است، و در غریو شادمانۀ نوشانوش لحظه ها... این شراب فرزانگان یا موعظه های قدیس آفراهات، عمدتا یا با زندگی مسیحی سروکار دارد یا با تهدیداتی که کلیسای آن زمان به دلیل وجود پاره ای کژرَوی ها بدان دچار بود. از جمله موضوعات اصلی این موعظه ها می توان اینها را برشمرد: ایمان، محبت، روزه، نیایش، توبه و تواضع.


فرازهایی از موعظه های قدیس آفراهات


پاکی قلب، نیایشی می سازد فراتر از تمام نیایش هایی که با صدای بلند ادا می شود، و سکوتی متحد با ذهنی صادق می سازد که نیکوتر است از صدای رسای کسی که فریاد بر می آورد.

حبیبان من! اینک قلب و ذهن خود را به من دهید، و دربارۀ قدرت نیایش پاک بشنوید:

بنگرید! که چگونه اجداد عادل شما در نیایش به حضور خدا برتر شدند و چنین بود که تقدیمی ها پذیرفته شدند و سیل از نوح برگردانده شد، بی حاصلی ها شفا یافتند، لشگرهای دشمنان مضمحل گردیدند، رازها آشکار شده، دریا منقسم گردید؛ و نیایش راهی از میانۀ رود اردن باز نمود،... ناپاکی را ستُرد، موجب نزول آتش شد، آسمان را بست، از هاویه برخیزانید، از آتش نجات داد، و از دریا رهانید. قدرت نیایش،... بسیار شگرف است...

... قبل از هر چیز ، از طریق پاکی قلب هابیل بود که قربانی او مقبول خدا واقع شد، در حالیکه قربانی قائن مردود گردید. چگونه ما می دانیم که تقدیمی هابیل پذیرفته شد، در حالیکه تقدیمی قائن مردود گردید؟ چگونه هابیل متوجه شد که قربانی او مورد قبول قرار گرفته، و قائن دریافت که تقدیمی او مردود گشته است؟ من سعی خواهم کرد که تا آنجا که بتوانم برایتان توضیح دهم:

ای حبیبان! آگاهید آن تقدیمی که در برابر خدا مقبولیتی یابد توسط این حقیقت متمایز می گردد که آتش از آسمان فرود آمده، تقدیمی را می بلعد؛

اینک هنگامی که هابیل و قائن هر دو با هم تقدیمی های خویش را پیشکش کردند، آتش زنده که در حضور خدا به خدمت ایستاده بود فرود آمد و قربانی پاک هابیل را بلعید اما قربانی قائن را لمس ننمود زیرا ناپاک بود. از اینجا بود که هابیل دانست که تقدیمی او مقبول واقع شده و قائن نیز دانست که تقدیمی اش مردود گردیده است. میوه های قلب قائن بعدها هنگامی که او برادر خود را کشت گواهی داده، نشان دادندکه او پُر از خدعه و نیرنگ بود، زیرا آنچه که در ذهن وی بارور شده بود توسط عمل دست هایش متولد شد؛ اما پاکی قلب هابیل نیایش او را تشکیل داد.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

نبی

bottom of page