top of page

خدمات کلیسا

آموزش و تعلیمات

هر جمعه، با کلاسی مخصوص کسانی که خواهان پرسش و جستجو در خصوص مسیحیت هستند و نیز خواهان تعمیدند، پذیرای شما هستیم. بعد، با هم انجیل را بازخوانی کرده، تعلیم می یابیم و نهایتا، در آبشاری از دعا و پرستش، خود را درتازگی روح خواهیم یافت. 

خانواده و ازدواج

کلیسا مهیاست تا پیوند ازدواج شما را مطابق با قوانین رسمی انگلستان ثبت نماید؛ شایان ذکر است که این تنها کلیسای فارسی زبان در شمال انگلستان است که مجوزهای قانونی لازم را بدین خاطر داراست.

جوانان

با شبان و کشیش کلیسا به سینما بروید و از دستان همو که عشای ربانی را می گیرید، توپ بولینگ را در ساعات شادی و تفریح بگیرید. جوانان کلیسا در اردوهای سالانهای همگام  با سایر کلیساهای ایرانی شرکت کرده، تعلیمات لازم را فرا می گیرند.

بانوان

هر دوهفته درمکانی، صمیمانه جمع شوید و ضمن نوشیدن قهوه ای داغ، از الهیات و مسائل بانوان، بشنویید و بگویید. دعا کنید و خستگیهای روحانی تان را همانجا بگذارید و شادمانه به سوی خانه بازگردید.

کودکان

عیسای خداوند در خصوص کودکان فرمود:"ملکوت آسمان از مثل اینهاست" متی ۱۹: ۱۴؛ هنگامی که شما به کلیسا می آیید، این شرایط فراهم شده است که کودکان شما در مکانی امن، توسط ایماندارانی که در خصوص آموزش کودکان، دوره های لازم قانونی را گذرانده اند، تعلیم یابند.

پذیرایی و مناسبت ها

هر جمعه در بین تعلیمات، قهوه و چای می نوشیم؛ یکشنبه ها در پایان مراسم، با چای و قهوه و شیرینی پذیرای شما عزیزان هستیم؛ هنگام نوشیدن قهوه و چای، می توانید با سایر ایمانداران  برای افزون بر یک ساعت، گپ بزنید و ضمن آن از میز کتابفروشی ما نیز دیدن کنید. هر سال ما چندین مناسبت ویژه داریم که در آنها ضمن برگزاری مراسم روحانی، پذیرای شما عزیزان نیز خواهیم بود.

bottom of page