امید

ایمان

 و این است پیغامی که از او شنیده‌ایم و به شما اعلام می‌نماییم، که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست.  

اول یوحنا ۱: ۵

کلیسای قدیس آفراهات، حکیم پارسی این یکشنبه ۲۰۱۹/۰۱/۱۳ میزبان جناب اسقف دکتر کیث اندروز می باشد.

همایش امید مسیحی

1/5
Please reload

اطاعت

محبت

St Johns Rd,

Stockport

SK4 3BR 

 ۱۴:۳۰ - ۱۶:۳۰

جلسه عبادتی هر یکشنبه

شخصیّت روحانی

نعلین عیسی

1/9
Please reload

نیایش تثلیثی خواهر الیزابت

نیایش

1/4
Please reload

Be Inspired
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)